EST ENG PYC

Kontakt

Via Livonica tugikeskuseks on Tartu Jaani kirik.

jaanikirik.ee 

info @ vialivonica.eu

 

Projekti juhivad

Juhani Jaeger juhani.jaeger @ jaanikirik.ee 

Triin Käpp triin.kapp @ eelk.ee 

Elke Unt unt @ kultuur.edu.ee 

Projekti läbiviivaks juriidiliseks kehaks on SA Tartu Jaani kirik

Jaani 5, Tartu 51007

Registrikood 90001380

 
e1d1af ;