EST ENG PYC

Via Livonica teekonnad

 

Via Livonica on religiooni- ja vaimsusturismi teemamarsruut, mille keskmes on ajaloolise Liivimaa vaimulik ja arhitektuuripärand. Via Livonica kulgeb keskaegse Liivimaa (Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti) ning selle naaberaladel, sh Setomaal ja Pihkvamaal (Venemaa). Via Livonicat võib mõtestada kui oikumeenilist palverännuteed,  mis kulgeb lääne- ja idakiriku piiril, läbides luterlikke, õigeusu, katoliku, vanausuliste ja vennastekoguduse pühakodasid. Via Livonicale on oodatud kõik teelised,  keda huvitab Liivimaa ja selle lähipiirkonna ajalugu, kultuur ja vaimsus.

 

Via Livonica reisipakett on terviklik reisiteenus, mis sisaldab järgnevaid üksikteenuseid: giiditeenus (üks giid-reisisaatja kogu reisi vältel ning objektipõhised kohalikud giidid vastavalt vajadusele), transporditeenus, majutus- ja toitlustusteenus, sissepääsud muuseumidesse jm külastusobjektidesse), mitmesugused lisaväärtusega teenused (nt aktiivse puhkuse programm). Kõik reisipaketid lähtuvad Tartust kui Via Livonica mõttelisest, administratiivsest ja logistilisest keskusest.

 

Siinkirjeldatud kujul on reisipaketid mõeldud läbimiseks autotranspordiga. Lõplik reisipakkumine tehakse volitatud pakkujate poolt, arvestades klientide soove ning teenuste kättesaadavust ja maksumust reisi toimumiseajal.

Loe lähemalt näiteid meie poolt pakutavatest marsruutidest

 

 

 
e1d1af ;