EST ENG PYC

Liivimaa Jakobitee

Klassikaline Via Livonica palveränd

Teekonda Tartust Riiga võib mõtestada kui palverändu Euroopa tuntuima palverännusihi – Santiago de Compostela – poole. Ajalugu viitab, et Vana-Liivimaalt – tõenäoliselt ka Tartust - alustati pikki palverände Santiagosse Põhja-Hispaanias, kuhu on maetud Püha Jakobus. Just seetõttu nimetatakse palverännu viimast, Prantsusmaad ja Hispaaniat läbivat teekonda, Jakobiteeks. Meie palveränd Liivimaal ei eelda selle jätkamist Santiagosse, küll aga sarnast vaimsust traditsiooniliste jakobiteelistega. Seetõttu võib seda teekonda mõtestada kui omalaadset Liivimaa Jakobiteed. Seda enam, et palverännu sihtpunktis – Riias – asub kaunis ja ajalooline Jakobi kirik (Rooma-Katoliku katedraal), mis kõrvuti Riia Toomkirikuga on Liivimaa Jakobitee üheks sihtpunktiks. Teekonda võib läbida erinevate vahenditega – klassikalisest jalgsimatkast bussiekskursioonini – erinevas tempos  ja kõigil aastaaegadel.

Kestus: 5 päeva (bussiga),  10-15 päeva (jalgsi)

Distants (km): 320 km ( 64 km / päev - bussiga)

 

Marsruut (bussiga):

Tartu –  Viljandi – Tõrva – Valga – Valmiera – Cesis – Sigulda – Turaida - Krimulda – Riia

Loe lähemalt...

 

Näidisprogramm (bussiekskursioon):

1. Päev:  Tartu. Teeleläkitamine ja ekskursioon Tartu Jaani kirikus, Tartu linnaekskursioon (sh Tartu katoliku kirik, Pauluse kirik), vaba aeg ja/või muuseumikülastus (nt Tartu Linnamuuseum).  Ööbime Tartus.

2. Päev:  Viljandi. Tutvume Viljandi olulisemate vaatamisväärsustega (sh Jaani ja Pauluse kirikud, lossivaremed) ja võtame ette väikese (palverännu)matka.

3. Päev:  Valmiera ja Burtnieki. Valmieras külastame Püha Siimoni kirikut ja ordulinnuse varemeid. Burtniekis külastame kirikut ja sooritame lühema (palverännu)matka Burtnieki järve ääres. Ööbime Cesises.  

4. Päev:  Cesis, Sigulda, Turaida ja Krimulda. Cesises külastame ordulinnuse varemeid ja Jaani kirikut. Siguldas naudime vaateid Koiva jõe ürgorule ja võtame ette jalgsimatka Koiva rahvuspargis.  Turaida muuseumi-kaitseala ja Krimulda kiriku külastuste järel jõuame Riiga, kus ka ööbime. 

5. Päev: Riia. Armulauaga hommikupalvuse järel Riia Toomkirikus tutvume oma palverännu sihtkoha olulisemate kirikutega (Peetri kirik, Jaani kirik, Lunastaja kirik, Kristuse Sündimise kirik) ja teiste vaatamisväärsustega. Palveränd lõpeb õhtupalvusega Riia Jakobi kirikus (Rooma-Katoliku katedraal).

 
e1d1af ;